W zakresie naszych usług oferujemy:

bgh3

prace ziemne

Dobrze zaplanowany harmonogram robót to zapewnienie szybko ukończonych prac. Aby inwestycja została oddana do użytku bez spóźnień, warto zadbać, aby roboty ziemne były wykonywane przez fachowców. Z tego powodu oferujemy wykonanie wszelkiego rodzaju wykopów, nasypów niwelacji oraz już ostatecznych ukształtowań terenów. Ponadto wykonujemy przyłącza ciepłownicze, gazowe, kanalizacyjne oraz wodociągowe do działek

Road-Construction

prace drogowe

Wykonujemy prace drogowe przygotowawcze, dysponując własnym, profesjonalnym parkiem maszynowym. Błyskawicznie wymieniamy grunty, nawozimy piasek i niezbędne kruszywa drogowe. Nie stanowi dla nas problemu wykonywanie nasypów drogowych czy kanalizacji burzowych.
Zabezpieczamy możliwości dojazdowe do placów budów – układając drogi płytowe.
Trudnimy się brukowaniem dróg, placów i chodników kostką brukową, kamienną, płytkami i klinkierem.

ekipa budowlana

prace budowlano-remontowe

W ramach prac budowlanych oferujemy remonty ogólnobudowlane w zakresie obiektów przemysłowych, biurowych i mieszkalnych. Jesteśmy również w stanie poprowadzić zaawansowane prace betonowe w dużych obiektach budowlancyh. W ramach naszych umiejętności wchodzi wykonywanie nietypowych oraz wyszukanych konstrukcji pokryć dachowych w różnych systemach. Ponadto trudnimy się wykańczaniem domów i mieszkań pod klucz. Dzięki silnej współpracy z zaprzyjaźnioną hurtownią budowlaną jesteśmy w stanie sprostać każdemu zadaniu.

bgh2

prace wyburzeniowe i utylizacyjne

Kompleksowe prace wyburzeniowe wykonywane są poprzez prace związane z demontażem obiektu oraz recykling gruzu i materiałów niebezpiecznych dla środowiska, po dokładne uporządkowanie porozbiórkowego terenu. W zakres prac wchodzą wyburzenia i rozbiórki wszelkiego rodzaju przemysłowych obiektów budowlanych wraz z wywozem i utylizacją gruzu oraz stali.

Projet immobilier

doradztwo budowlane

Dzięki doświadczeniu potrafimy doskonale skalkulować każdy projekt, dopasowując go do możliwości finansowych przy jednoczesnym użyciu solidnych i wytrzymałych materiałów. Robimy wszystko, aby nasz działania były uzgodnione z Klientem na każdym etapie naszej aktywności.

zageszczarka

wynajem maszyn

Wynajem maszyn budowlanych, dla klientów przygotowaliśmy szeroką gamę wyposażenia wysokiej klasy, które pomocne jest wprowadzeniu prac budowlanych różnych typów. Wychodząc naprzeciwko potrzebom klientów, zarówno indywidualnych, jak i biznesowych, zapewniamy dostęp do maszyn i urządzeń budowlanych sprawdzających się przy pracach budowlanych w ramach szeroko zakrojonych inwestycji, a także wówczas, gdy klient planuje wybudowanie własnego domu. W swoim parku maszynowym oferujemy klientom:
– Zagęszczarki płytowe
– Zagęszczarki wibracyjne
– „Skoczki”
– Koparko- ładowarki
– Samochody samowyładowcze
– Walce drogowe
– Spycharki
– Mini-koparki